Investicioni fondovi

Razmišljate o tome da budete vlasnici akcija najvećih svetskih kompanija, a da pri tom nemate iskustva u berzanskom poslovanju i ne raspolažete s velikim novčanim sredstvima?

Sada je to moguće kroz investicione fondove.

Šta su investicioni fondovi?

Investicioni fond je oblik kolektivnog ulaganja, koji se osniva sa svrhom i namenom prikupljanja sredstava i njihovim ulaganjem u različite vrste finansijske imovine. Zajedničkim ulaganjem kroz fondove omogućuje se smanjenje troškova ulaganja na tržištu kapitala (dele se finansijski troškovi), kao i značajno umanjenje rizika (veća je mogućnost diversifikacije u odnosu na samostalno ulaganje).

Ulaganjem u investicione fondove postajete vlasnik određenog broja investicionih jedinica fonda. Investiciona jedinica predstavlja srazmeran udeo u ukupnoj vrednosti imovine fonda i njena vrednost se menja svakodnevno.

Investicioni fondovi nude jedinstven pristup finansijskim tržištima. Ukoliko želite prikupiti dodatna sredstva za odlazak u penziju ili obezbediti fond za školovanje dece, ulagati na tržištima hartija od vrednosti s višim ili nižim prinosima – upravo su fondovi ekonomičan i efikasan način sprovođenja investicija po vašem izboru.

Ulaganjem u investicioni fond zapravo ulažete novac u tržište kapitala. Preciznije, u vaše ime novac ulažu finansijski stručnjaci u akcije velikih svetskih kompanija uz nadzor depozitarne banke (banka depozitar je OTP banka Srbija a.d. Novi Sad).

Vrste investicionih fondova

 1. Alternativni investicioni fond (AIF) – trenutno nema registrovanih u Srbiji.
 2. Otvoreni investicioni fond sa javnom ponudom (UCITS fond) – u zavisnosti od investicionog cilja postoje četri vrste UCITS fondova koji se razlikuju po vrsti imovine u koji se investiraju sredstva.

UCITS fond očuvanja vrednosti imovine ulaže u kratkoročne dužničke hartije od vrednosti i novčane depozite, ovi fondovi teže očuvanju vrednosti imovine odnosno zaštiti od inflacije. Ova vrsta fonda ima najniži stepen rizika, a prinosi su nešto veći od inflacije i kamata na depozite kod banaka.

Prihodni UCITS fond ulaže u dužničke hartije od vrednosti. Osnovni cilj fonda je da obezbedi redovne prihode svojim članovima. Ove vrste fondova ostvaruju prinos koji je nešto veći od fondova očuvanja vrednosti.

Balansirani UCITS fond svoju imovinu ulaže u vlasničke i dužničke hartije od vrednosti. Karakteristika ove vrste fondova je kombinacija sigurnosti, prihoda i rasta uloženih sredstava na srednji ili duži period investiranja.

UCITS fond rasta vrednosti imovine ulaže u vlasničke hartije od vrednosti. Cilj ovih fondova je da obezbede visoke prinose na srednji ili duži period investiranja. Najveći deo svoje imovine ulažu u akcije i time obezbeđuju visoke prinose svojim investitorima. UCITS fondovi rasta vrednosti imovine najviše se razlikuju po diversifikaciji portfolija, investicionoj strategiji, vrsti i karakteristici privrednih subjekata u koje ulažu sredstva.

Zašto ulagati u otvorene investicione fondove sa javnom ponudom?

 • Nisu vam potrebna velika novčana sredstva
 • Imate mogućnost da ostvarite viši prinos od uobičajenih oblika štednje
 • Vaša ulaganja su raspodeljena u veći broj finansijskih instrumenata (diversifikacija)
 • Ne postoji vremensko ograničenje ulaganja
 • Na jednostavan način možete ulagati i pratiti bilans stanja
 • Troškovi ulaganja su niži u odnosu na direktno trgovanje na tržištu kapitala (berzi)
 • Vašim novcem upravlja stručno i profesionalno osoblje
 • Upravljanje fondovima strogo je regulisano od strane Komisije za hartije od vrednosti Republike Srbije (regulatorna zaštita)

Društvo za upravljanje otvorenim investicionim fondovima sa javnom ponudom WVP FUND MANAGEMENT AD BEOGRAD (dozvole za rad od strane Komisije za hartije od vrednosti Republike Srbije broj 5/0-33-455/12-17 od 07.07.2017. godine) čiji smo mi ovlašćeni distributeri za posredovanje pri prodaji investicionih jedinica, deo je grupacije za finansijsko savetovanje WVP Group sa sedištem u Gracu, Austrija.

WVP Fund Management AD Beograd

U Republici Srbiji, WVP FUND MANAGEMENT AD BEOGRAD, pod svojim upravljanjem ima četiri fonda i jedino je društvo koje na srpskom tržištu pod upravljanjem ima dva fonda rasta vrednosti imovine (akcijska fonda) i to:

 • WVP Premium – otvoreni investicioni fond sa javnom ponudom je fond rasta vrednosti imovine. Ovaj fond najveći deo svojih sredstava investira u najpoznatije inostrane kompanije čije akcije ulaze u sastav berzanskih indeksa Dow Jones 30, EuroStoxx 50DAX 30. Po svojoj viziji i strategiji ulaganja, WVP Premium fond je sličan Black Rock fondu;
 • WVP Dynamic – otvoreni investicioni fond sa javnom ponudom je fond rasta vrednosti imovine. Fokusiran je na investiranje u akcije brzorastućih kompanija iz SAD-a i Evrope (kompanije koje imaju potencijal da ostvare veći rast u budućnosti), kao i u tržišta u razvoju (Azija i region). Zašto? Zato što trenutno najveće rastuće privrede nisu u Evropi, već u Aziji i najveći broj mlade populacije stanovništva živi u Aziji;

kao i:

 • WVP Balanced – otvoreni investicioni fond sa javnom ponudom (mešoviti fond). To je investicioni fond koji, osim u akcije vodećih svetskih kompanija, deo novčanih sredstava investira i u domaće i inostrane državne obveznice. Kao takav namenjen je investitorima koji očekuju umereno više stope prinosa, ali uz niži rizik od investiranja u akcijske fondove;
 • WVP Cash – otvoreni investicioni fond sa javnom ponudom je fond očuvanja vrednosti imovine. To je investicioni fond koji kroz ulaganje u niskorizične plasmane nastoji da obezbedi kontinuirane stope prinosa. Takvi prinosi su iznad stopa prinosa koje investitor može dobiti kroz a vista štednju (štednja po viđenju) i kratkoročne bankarske depozite.

Postoji li ulazna provizija za investicione fondove?

Važno je da znate da postoji naknada za kupovinu investicionih jedinica fonda (ulazna provizija) i shodno tome postoje dva načina ulaganja novca u investicione fondove:

 1. Jednokratne uplate – za ovu vrstu ulaganja nije nužno imati veliku količinu novca, jer već sa 5.000,00 RSD po transakciji možete postati investitor u investicionom fondu. Ukoliko budući investitor odabere ovaj način ulaganja novca, ulazna provizija naplaćuje se od svake uplate u fond.
  Na primer, ukoliko investitor odluči da uplaćuje po 5.000,00 RSD, naknada za kupovinu investicionih jedinica iznosi:

  1. 250,00 RSD ukoliko investira u UCITS fond rasta vrednosti imovine – WVP Premium i WVP Dynamic;
  2. 175,00 RSD ukoliko investira u Balansirani UCITS fond – WVP Balanced.
  3. za kupovinu investicionih jedinica WVP Cash fonda, Društvo za upravljanje ne naplaćuje ulaznu proviziju.
 2. Investicioni plan – Ukoliko budući investitor odabere ovaj način ulaganja novca, ulazna provizija naplaćuje se samo pri prvoj uplati u fond za čitav period investiranja.
  Na primer, ukoliko investitor odluči da će kreirati investicioni plan na 10 godina i da će mesečno uplaćivati 2.500,00 RSD (odnosno kreirati investicioni plan od 300.000,00 RSD za 10 godina) ulazna provizija iznosi:

  1. 15.000,00 RSD ukoliko investira u UCITS fond rasta vrednosti imovine – WVP Premium i WVP Dynamic;
  2. 4.200,00 RSD ukoliko investira u Balansirani UCITS fond – WVP Balanced.

  Ulazna provizija zavisi od visine investicionog plana. Ulazna provizija se može smanjiti u zavisnosti od visine investicionog plana. Za više detalja, pogledajte u Prospektima fondova.

  Investitor može imati jedan ili više kreiranih investicionih planova. Investicioni planovi se sabiraju što utiče na smanjenje ulazne provizije.

  Budući investitori investicioni plan mogu kreirati za WVP Premium, WVP Dynamic i WVP Balanced.

 

Ukoliko investitor u nekom trenutku odluči da proda investicione jedinice fonda (ili deo investicionih jedinica), Društvo za upravljanje ne naplaćuje izlaznu proviziju.

Primeri iz prakse

 

Akcijski fond

* Primer investitora koji je svakog 1. u mesecu od osnivanja fonda u novembru 2017. godine uplaćivao 5.000,00 RSD
* Primer investitora koji je svakog 1. u mesecu od osnivanja fonda u novembru 2017. godine uplaćivao 5.000,00 RSD

 

Balansirani fond

* Primer investitora koji je skoro svakog meseca (ne vezujući se za određeni datum) od januara 2020. godine uplaćivao 5.000,00 RSD
* Primer investitora koji je skoro svakog meseca (ne vezujući se za određeni datum) od januara 2020. godine uplaćivao 5.000,00 RSD

Investitori u fondu mogu ravnopravno postati, kako domaći tako i strani državljani, fizička i pravna lica.

Zaradu (prihod) koju investitor ostvari ulaganjem u otvoreni investicioni fond sa javnom ponudom predstavlja kapitalni dobitak i podleže Zakonu o porezu na dohodak građana, osim u slučaju da su investicione jedinice pre prodaje bile u njegovom vlasništvu duže od deset godina.

Pre nego što donesete odluku u koji investicioni fond ćete investirati vaš novac, preporučujemo da pročitate skraćeni prospekt investicionih fondova. Ukoliko imate bilo kakvih pitanja u vezi sa investiranjem novca kroz investicione fondove, predlažemo da organizujemo besplatan sastanak i otklonimo eventualne nedoumice. Kontaktirajte nas još danas.