Blog

13.10.2023.

Kako izabrati pravu strategiju za investiranje?

Pored uobičajenog načina ulaganja sredstava u nekretnine i štednju, građani Srbije koji su bili u mogućnosti najviše su svoj novac usmeravali u otvorene investicione fondove sa javnom ponudom (UCITS), koji su poznati to tome da imovinu fonda pretežno ulažu u vlasničke hartije od vrednosti, kaže za Biznis.rs finansijski savetnik Miloš Piščević.

Pročitaj više
15.08.2021.

Štednja ili investicija?

Najpopularniji oblici štednje u Srbiji u XXI veku još uvek su „slamarica“ i držanje novca na računima u bankama (ili oročenog po veoma niskim kamatnim stopama). Zvanični podaci govore da je na kraju oktobra 2020. godine devizna štednja stanovništva položena kod banaka u Srbiji iznosila 11,2 milijardi evra.

Pročitaj više
14.08.2021.

Štednja za penziju

Kako da štednja za penziju ne predstavlja dodatno opterećenje i stres pri planiranju sigurnosti u trećem dobu? Pročitajte naše praktične savete.

Pročitaj više