Koji je najbolji način da investirate 2.500 evra?

Bilo da ste dobili bonus, nasledstvo ili ste mesecima redovno odvajali novac od plate, ušteda bilo koje količine novca nije laka, a iznos od 2.500 evra nije mali podvig! A koji je najbolji način da investirate 300.000 dinara?

Finansijski savetnik Miloš Piščević, ovlašćeni distributer investicionih jedinica, kaže u razgovoru za Biznis.rs da je najlakše kupiti polovni automobil, ali ova kupovina nije investicija, već trošak (osim ako ste po zanimanju vozač taksija). Prema njegovim rečima, kada se sprovodi odgovorno investiranje predstavlja najbolji način da uvećate svoj kapital.

„Bez poznavanja vaše finansijske situacije teško je tačno reći gde da uložite svojih 2.500 evra. Imajući to u vidu, prvo se nameću dva pitanja. Da li su sva zaduženja po vašim kreditnim karticama isplaćena? Da li imate izdvojena novčana sredstva za tri do šest meseci života u slučaju da niste u mogućnosti da radite neko vreme? Ako je odgovor na bilo koje od ovih pitanja ne, toplo preporučujem da uložite nešto ili čak svih 2.500 evra za postizanje ova dva cilja pre investiranja“, ističe naš sagovornik.

On navodi da ukoliko se prvo ne reše kreditna zaduženja po karticama, naplaćena kamata može nadmašiti dobit koja se potencijalno može ostvariti investiranjem novca.

Ukoliko ste se pobrinuli za ove stvari, onda kao najbolju praksu Miloš Piščević preporučuje da svoj novac uložite u otvorene investicione fondove sa javnom ponudom (UCITS), koji imovinu pretežno ulažu u vlasničke hartije od vrednosti.

„Iako štednja građana u bankama pokazuje konstantan rast, naročito dinarska, niske kamate na oročena sredstva ipak ne zadovoljavaju očekivanja potencijalnih klijenata. S obzirom na to da našim ljudima nije strano ulaganje u akcije najvećih svetskih kompanija, mišljenja sam da ulaganje novca u otvorene investicione fondove treba još više približiti zainteresovanim investitorima“, ocenjuje finansijski savetnik.

Kako izabrati pravi fond?

Uspešan odabir investicije započinje time što ćete strukturu ulaganja prilagoditi vašim ciljevima, godinama i spremnosti na rizik.

„Dakle, prvi korak je razumevanje šta nameravate da uradite sa ovom gotovinom, uzimajući u obzir i vremenski horizont (period u kome vam 2.500 evra koje investirate neće zatrebati za ličnu potrošnju). Drugi korak je tolerancija na rizik, odnosno vaša spremnost da ne reagujete ad hoc na oscilacije na tržištu kapitala“, kaže Piščević.

Investicioni fondovi nude jedinstven pristup finansijskim tržištima. Ulaganjem u investicioni fond zapravo ulažete novac u tržište kapitala. Preciznije, u vaše ime novac ulažu finansijski stručnjaci u akcije velikih svetskih kompanija uz nadzor depozitarne banke.

Koliko možete da zaradite ulaganjem 2.500 evra?

Ne postoji siguran odgovor na ovo pitanje. Da postoji — svi bismo bili bogati.

„Ulaganjem možete zaraditi novac, ali možete ga i izgubiti. Ipak, možemo videti kako je to izgledalo u prošlosti. U periodu od 2017. do 2021. godine akcijski fondovi su rasli u proseku za 5,5 odsto godišnje. Dakle, da ste uložili 2.500 evra pre četiri godine, danas biste imali oko 3.000 evra (računajući i trošak ulazne provizije). Na osnovu ove statistike, ukoliko 2.500 evra ne biste podizali 15 godina iz akcijskog fonda, duplirali biste vašu investiciju“, zaključuje naš sagovornik.

S obzirom na volatilnost tržišta akcija, ne može se reći kada je najbolji trenutak za investiranje. Umesto iščekivanja „najboljeg trenutka za ulaganje“, njegov savet je da se pridržavate unapred pripremljenog investicionog plana.

IZVOR: biznis.rs