Izrada finansijskog plana

Šta je finansijski plan?

Finansijski plan je dokument koji sadrži vašu trenutnu novčanu situaciju i vaše dugoročne finansijske ciljeve, kao i strategije za postizanje tih ciljeva. Ukoliko ste dovoljno disciplinovani i stručni, finansijski plan možete napraviti samostalno ili uz pomoć finansijskog savetnika.

U svakom slučaju, finansijski plan započinje temeljnom procenom vašeg individualnog ili porodičnog finansijskog stanja i budućih očekivanja.

Karakteristike finansijskog plana

 • dokumentuje dugoročne finansijske ciljeve pojedinca/porodice i kreira strategiju za njihovo postizanje,
 • treba da bude sveobuhvatan, ali i veoma personalizovan kako bi odražavao individualnu i porodičnu situaciju, toleranciju na rizik i buduća očekivanja,
 • započinje analizom i kalkulacijom trenutne “neto vrednosti” pojedinca/porodice i tokova gotovine, a završava se strategijom za realizaciju plana.

Kako da najbolje razumete finansijski plan?

Bez obzira da li ga radili samostalno ili u saradnji sa finansijskim savetnikom, prvi korak u izradi finansijskog plana podrazumeva prikupljanje velikog broja različitih dokumenata, ili u današnje vreme kopiranje cifara sa različitih transakcionih računa (e-banking) u jedan dokument ili tabelu.

Sledeće korake u kreiranju finansijskog plana možete sprovesti individualno ili u paru.

Obračun “neto vrednosti”

Sastavite spisak po sledećim stavkama:

 • vaša imovina: ovo može podrazumevati kuću ili automobil, gotovinu u banci, godišnju zaradu, novac investiran u neki već postojeći plan i sve ostalo što posedujete od vrednosti,
 • vaše obaveze: ovo može obuhvatiti dugove po kreditnim karticama, studentskom, hipotekarnom ili auto kreditu (možete ukalkulisati eventualno odobren grace period ili moratorijum).

Vaša ukupna imovina umanjena za vaše ukupne obaveze predstavlja vašu trenutnu neto vrednost.

Određivanje toka gotovine

Ne možete da izradite finansijski plan ukoliko ne znate gde vam odlazi novac svakog meseca. Kada to stavite na papir pomoći će vam da vidite koliko novca vam je svakog meseca potrebno za život, a koliko možete ostaviti za štednju i investiranje. Tako možete uvideti i gde možete malo (ili malo više) da smanjite troškove.

Jedan od načina na koji ovo možete da odradite jeste da pregledate svoj promet po tekućem računu i izvodu po kreditnoj kartici. Zbirno bi trebalo da daju prilično kompletnu sliku o istoriji vašeg trošenja. Ako vaši troškovi prilično osciliraju sezonski, najbolje bi bilo da se sagleda cela godina, da se uračunaju svi troškovi u svakoj kategoriji i da se onda ta suma podeli sa 12 kako bi se dobio vaš prosečni mesečni trošak. Na ovaj način nećete preceniti ili potceniti ono što trošite na komunalne usluge ili zaboraviti da uračunate trošak prazničnih poklona ili odmora.

Glavni elementi finansijskog plana

 • Plan za penziju
 • Plan za upravljanje rizikom
 • Plan dugoročnog investiranja
 • Plan za imovinu

Dokumentujte koliko ste godišnje izdvajali za osnovne kućne troškove, kao što su zakup ili rate za stambeni kredit, za komunalije, za kamate na kreditne kartice, pa čak i za nameštaj. Dodajte kategorije za hranu, odeću, prevoz i troškove lečenja u privatnoj režiji. Dokumentujte stvarni trošak na zabavu, večeru van kuće i na putovanja. Nemojte da zanemarite i trošenje gotovine na sitnice od šampona, paste za zube do sokova i poslastica.

Kako budete sagledavali svoje lične finansije, istaći će se i vaše lične kategorije trošenja. Možete shvatiti da imate skup hobi ili razmaženog kućnog ljubimca. 🙂 Dokumentujte troškove! Kada saberete sve ove cifre za celu godinu i podelite taj zbir sa 12, znaćete tačno kakav vam je bio tok gotovine.

Određivanje prioriteta

Srž finansijskog plana predstavljaju vaši jasno definisani ciljevi. Oni mogu uključivati finansiranje školovanja vaše dece, kupovinu većeg prostora za stanovanje, pokretanje sopstvenog posla, odlazak u penziju na vreme (ili pre vremena) ili ostavljanje nasledstva.

Niko vam ne može reći kako da postavite svoje prioritete. Međutim, finansijski savetnik može vam pomoći da izaberete detaljan plan za štednju i investiranje, koji će vam pomoći da ostvarite vaše ciljeve, jedan po jedan.

Cilj finansijskog plana

Finansijski planovi nemaju unapred definisan model. Mi, kao finansijski savetnici, možemo da kreiramo plan koji odgovara baš vama i vašim očekivanjima. Možemo vas podstaći da napravite promene u kratkom vremenskom roku koje će omogućiti lakšu tranziciju kroz finansijske životne faze.

Zajednički ćemo obratiti pažnju na sledeće elemente plana, koje ćemo prilagoditi vašim potrebama:

 • penzioni finansijski plan: bez obzira na to šta su vam prioriteti, plan bi trebalo da uključuje i strategiju za akumulaciju potrebnih sredstava za dodatna primanja u trećem životnom dobu,
 • sveobuhvatan plan za upravljanje rizikom: podrazumeva analizu raznih vrsta osiguranja (npr. životno osiguranje, osiguranja od invaliditeta, osiguranje od lične ili profesionalne odgovornosti, osiguranje imovine u slučaju prirodnih katastrofa i privatno zdravstveno osiguranje),
 • dugoročni plan za investiranje: podrazumeva prilagođavanje plana ličnim ciljevima investiranja i nivou tolerancije na rizik;
 • plan za imovinu: predstavlja aranžmane koji donose benefite i zaštitu za vas i vašu porodicu.

Imate pitanje ili vam treba pomoć u kreiranju finansijskog plana? Pišite nam na mail ili zakažite sastanak da zajednički nađemo načine da ostvarite svoje finansijske ciljeve.