U šta uložiti novac i kako odabrati pravu investiciju za vas?

Izraz „investiranje“ asocira na slike neuravnotežene njujorške berze. Mišljenja ste da je investiranje predviđeno samo za bogatije, starije ili uspešnije u svojim karijerama od na vas. Ovakva razmišljanja su daleko od istine…

Kada se sprovodi odgovorno, investiranje predstavlja najbolji način da uvećate svoj kapital. Većina tipova investicija je pristupačna praktično svima, bez obzira na godine, prihode ili zanimanje. Međutim, ovi faktori će uticati na izbor najbolje opcije investiranja za vas.

Na primer, neko ko je blizu penzionisanja, sa dugogodišnjom ušteđevinom, verovatno će imati drugačiji plan investiranja od nekoga ko tek započinje radni vek, bez ikakve ušteđevine. Nijedna od ove dve osobe ne treba da izbegava investiranje; one samo treba da izaberu najbolju investiciju u skladu sa svojim životnim okolnostima.

8 najpopularnijih opcija za ulaganje novca na tržištu u Srbiji

1. Državne obveznice

Državne obveznice predstavljaju zajam investitora državnoj instituciji ili državnom entitetu, koji mu donosi prihod od kamate (kupona obveznice) u definisanom vremenskom periodu, obično u trajanju od jedne do 30 godina. Kupon se isplaćuje najčešće jednom ili dvaput godišnje. Zbog takvog stabilnog priliva novca, obveznice su poznate i kao akcije sa fiksnim prihodima. Državne obveznice su praktično bez ikakvog rizika, s obzirom na to da su podržane punim poverenjem i kreditom vlade.

Mane ovakvog vida investiranja – upravo zbog sigurnosti koju nude – nema velike zarade kao kod ostalih tipova investiranja. Ako se vaš investicioni portfolio sastoji 100% od državnih obveznica (nasuprot mešavini akcija i obveznica), biće vam značajno teže da postignete dugoročne ili penzione ciljeve.

Najbolja investicija za: konzervativne investitore koji nisu skloni riziku. Fiksni prihod i manja nestabilnost čine ih omiljenim kod investitora koji su blizu penzije ili su već penzioneri.

Gde kupiti državne obveznice: obveznice možete kupiti dajući nalog brokeru ili ovlašćenoj banci.

2. Pojedinačne akcije

Akcija predstavlja udeo u vlasništvu kompanije. Akcije nude najveći potencijalni prinos na vašu investiciju, dok ujedno izlažu vaš novac najvećem nivou rizika. Ove upozoravajuće reči nemaju za cilj da vas odvrate od ulaganja u akcije. Naprotiv, imaju za cilj da vas usmere na diversifikaciju koju nudi kupovina različitih akcija preko investicionih fondova, umesto da kupujete pojedinačne akcije.

Najbolja investicija za: investitore sa dobro diversifikovanim portfoliom, koji su voljni da preuzmu još malo dodatnog rizika i da samostalno trguju akcijama. Radi umanjenja rizika ulaganja u pojedinačne akcije, dobro pravilo investiranja u akcije jeste da se ograniči ulaganje u svaku pojedinačnu akciju na maksimalno 10% od ukupnog portfolija.

Gde kupovati akcije: najlakši i najjeftiniji način za kupovinu akcija je preko online brokera.

3. Investicioni fondovi

Investicioni fond predstavlja oblik zajedničkog ulaganja koji povlači prikupljena sredstva od velikog broja investitora. Investitor ulaganjem u fond postaje vlasnik investicionih jedinica. Od ukupne imovine fonda kupuju se akcije, obveznice i druga sredstva finansijske imovine.

Investicioni fondovi nude investitorima jeftiniji način da diversifikuju, odnosno da ulažu novac u nekoliko različitih investicija kako bi izbegli bilo kakav individualni gubitak po jednoj investiciji.

Najbolja investicija za: investitore koji žele da ostvare veće prinose, bez potrebe da samostalno trguju akcijama.

Gde kupiti investicione jedinice: investicione jedinice fondova su dostupne za kupovinu kod društava za upravljanje investicionim fondovima, preko ovlašćenih distributera.

4. Mešovito životno osiguranje

Mešovito životno osiguranje predstavlja kombinaciju osiguranja i dugoročne štednje. U razvijenim zemljama u proseku skoro svaki punoletni građanin poseduje bar jedan proizvod životnog osiguranja.

S obzirom na to da u strukturi ulaganja osiguravajućih kompanija u Srbiji preovlađuju hartije od vrednosti izdate od strane Republike Srbije sa preko 90% učešća, mešovito životno osiguranje predstavlja jedan od najsigurnijih vidova dugoročne štednje.

Najbolja investicija za: investitore koji žele da ulažu u sigurne investicije, koji pojam rizika ne žele da uzimaju u razmatranje, ali žele da obezbede sigurniju budućnost za svoje najbliže.

Gde kupovati životno osiguranje: preko ovlašćenih zastupnika i posrednika u osiguranju ili direktno u osiguravajućoj kući.

5. Unit-linked životno osiguranje

Unit-linked predstavlja idealnu kombinaciju osiguranja života i štednje kroz ulaganje u investicione fondove.

U razvijenim zemljama ovi proizvodi dominiraju tržištem životnog osiguranja. Iako je u Srbiji unit-linked prisutan tek odnedavno, postao je ravnopravan sa mešovitim životnim osiguranjem koje na ovim prostorima postoji od sredine devedesetih godina prošlog veka. Zbog svojih karakteristika, a prevashodno aktivnog prinosa na uložena sredstva, sve više osvaja tržište kod nas.

Kao i mešovito životno osiguranje, unit-linked proizvodi zahtevaju da ugovarač osiguranja redovno vrši uplate premija, od kojih se deo koristi za pokriće rizika smrti (garantovana osigurana suma), dok se preostali deo pretvara u investicione jedinice fondova. Upravo u tome ogleda se prednost ovog proizvoda – ulaganjem štednog dela premije u investicione fondove postiže se veća dobit.

Najbolja investicija za: investitore koji žele da obezbede sigurniju budućnost za svoje najbliže i ujedno ostvare veći prinos na svoj novac nego kod tradicionalnog mešovitog životnog osiguranja.

Gde kupovati unit-linked životno osiguranje: preko ovlašćenih zastupnika i posrednika ili direktno u osiguravajućoj kući Wiener Städtische a.d.o. Beograd.

6. Privatni penzioni fondovi

Član privatnog penzionog fonda može da bude svaka osoba mlađa od 70 godina, bez obzira na to da li je zaposlena ili ne. Najveći deo korisnika privatnih penzionih fondova u Srbiji čine zaposleni u čiju korist poslodavci uplaćuju sredstva. Država je poslodavcima odobrila podsticaj, pa su uplate do određene visine po zaposlenom oslobođene od poreza i obaveznih doprinosa. Suma koje se uplaćuje za člana fonda je na dobrovoljnom nivou, kao i dinamika uplate.

Najranije godine za korišćenje sredstava iz privatnih penzionih fondova u Srbiji ili donja starosna granica za povlačenje sredstava iz fonda je 58. godina života svakog člana. Jednokratno, može da bude povučeno 30% sredstava sa računa člana, a ostatak u vidu programiranih uplata.

Najbolja investicija za: poslodavce i sindikate koji žele svojim zaposlenima i članovima da obezbede dodatni prihod u starosti.

Gde kupiti penzioni fond: u nekom od registrovanih fondova.

7. Alternativna investiranja

Ako ne investirate u akcije, obveznice, fondove ili životno osiguranje, imate mogućnost da se opredelite za alternativne investicije. Ovo uključuje: kriptovalute, zlato, srebro, naftu, antikvitete i sl.

Alternativni načini investiranja su postali popularni u prvoj deceniji 21. veka, kada su i vlasnici akcija i vlasnici obveznica bili svedoci kako im ušteđevina gubi značajno na vrednosti. Nasuprot tome, cena zlata je, na primer, u 2011. godini značajno skočila i nije se smanjila do avgusta 2020. godine. Međutim, ovo je izuzetak na tržištu alternativnih investicija, jer su ona puna oscilacija. Treba napomenuti da kod nas još uvek nisu precizno definisane zakonske regulative u vezi sa ovom vrstom investiranja.

Najbolja investicija za: investitore koji se žele izdvojiti od tradicionalnih investicija i koji se žele suprotstaviti promenama cena na tržištu akcija i obveznica.

Gde kupiti alternativne investicije: postoje pojedini online brokeri i online platforme koje nude pristup pojedinim alternativnim investicijama, ali većina ovih ulaganja može se ostvariti samo preko privatnih kompanija za upravljanje imovinom.

8. Nekretnine

Tradicionalno investiranje u nekretnine podrazumeva kupovinu objekta i kasniju prodaju radi ostvarivanja profita, ili posedovanje nekretnine i prikupljanje novca od izdavanja kao oblik manje-više fiksnog prihoda. Na svetskom tržištu postoji još nekoliko načina investiranja u nekretnine, ali oni za sada nisu razvijeni u našoj ekonomskoj praksi.

Najbolja investicija za: investitore koji već imaju zdrav investicioni portfolio i traže dalju diversifikaciju ili žele da preuzmu veći rizik zarad većih prinosa. Ulaganja u nekretnine su jako nelikvidna i zbog toga ulagači ne bi trebalo da ulažu u nekretnine novac koji im može zatrebati u kratkom vremenskom roku.

Kako napraviti pravi izbor u šta uložiti novac?

Vaš uspešan odabir prave investicije započinje time što ćete strukturu ulaganja prilagoditi vašim ciljevima, godinama i spremnosti na rizik. Pod pojmom rizik podrazumevamo period u kome vam novac koji investirate neće zatrebati. Izgradnja željenog finansijskog portfolija kroz gore navedene investicije može početi u bilo kom dobu i na bilo kom nivou vaših prihoda.

Predstavljamo tri ključne stavke i pitanja na koja treba sebi da date odgovor radi donošenja ispravnih finansijskih odluka:

  • investicioni cilj – gde vidite sebe za 5, 10, 15 ili 20 godina? Gde se sada nalazite?
  • lični horizont – koliko sredstava možete „skloniti sa strane“ i na koji vremenski rok?
  • tolerancija na rizik – da li ste spremni da ne reagujete ad hoc na oscilacije na tržištu kapitala?

Na vama je da odgovorite na prethodno postavljena pitanja, a na nama je da na osnovu odgovora zajedno kreiramo optimalan finansijski plan za vas. Zakažite konsultaciju sa nama još danas, putem maila ili na telefon 063 8658 477 Aleksandar ili 064 14 12 411 Miloš.