5 razloga zašto vam je potreban finansijski savetnik

Da li znate šta u stvari radi finansijski savetnik?

Uopšteno govoreći, ovi profesionalci vam pomažu da donesete odluku o tome šta da radite sa svojim novcem. Oni vam mogu predložiti da investirate svoj novac ili vam mogu dati druge savete u vezi sa finansijama.

Trebalo bi da imate na umu i da:

 • savetnici koriste svoje znanje i stručnost da sačine lične finansijske planove koji teže ispunjenju finansijskih ciljeva klijenata,
 • ovi planovi ne podrazumevaju samo investiranje, već i štednju, budžet i osiguranje,
 • savetnici su u redovnom kontaktu sa svojim klijentima kako bi iznova procenili njihovu trenutnu situaciju i prilagodili joj buduće ciljeve i finansijski plan,
 • finansijski savetnik ima mnogo značajniju ulogu od čistog izvršavanja naloga za trgovinu na tržištu hartijama od vrednosti u ime svojih klijenata.

Finansijski savetnik ujedno je i vaš partner za finansijsko planiranje. Recimo da želite da pošaljete svoje dete na privatni fakultet za 10 godina ili da se penzionišete za 20 godina – da biste ostvarili svoje ciljeve, biće vam potreban iskusan profesionalac koji će vam pomoći da ovi planovi postanu stvarnost. Taj iskusan profesionalac je finansijski savetnik.

Zajedno, vi i vaš savetnik ćete proći kroz mnoge teme, kao što su:

 • koliko novca vam je potrebno za normalan život i koliko od toga realno zarađujete,
 • iznos novca koji bi trebalo da uštedite za vaše ciljeve,
 • vrste računa koji su vam potrebni,
 • vrste osiguranja koje bi trebalo da imate (životno osiguranje, osiguranje od invalidnosti, osiguranje od odgovornosti, itd), kao i
 • planiranje u vezi sa osiguranjem imovine.

Kako tačno finansijski savetnik pomaže?

Finansijski savetnik je neko ko treba da vas i edukuje u vezi sa finansijama. Njegov zadatak je da vam pomogne da shvatite šta vam je potrebno za ispunjenje vaših budućih ciljeva. Proces učenja može uključivati i detaljnu pomoć u vezi sa finansijskim temama. Na početku vašeg odnosa ove teme mogu se ograničiti na budžet i štednju. Kako napredujete sa svojim znanjem, savetnik će vam pomoći u razumevanju složenih procesa u vezi sa investiranjem i osiguranjem.

Prvi korak u procesu finansijskog savetovanja jeste razumevanje vašeg „finansijskog zdravlja“. Ne možete na najbolji način planirati budućnost, ukoliko ne znate kakva vam je sadašnja situacija. Na primer, vaš savetnik će vas zamoliti da zajedno popunite finansijski upitnik. Vaši odgovori će pomoći savetniku da razume vašu situaciju i da bude siguran da nećete prevideti bilo kakvu važnu informaciju.

Upitnik o finansijskom zdravlju

Finansijski savetnik će raditi sa vama kako bi stekao potpunu sliku o vašoj imovini, obavezama, prihodima i troškovima. Na upitniku ćete takođe ukazati na buduće penzione i ostale izvore prihoda, predvidećete potrebe u budućem periodu života i opisaćete bilo koje dugoročne finansijske obaveze. Ukratko, nakon popunjenog upitnika započećete razgovor u vezi sa budućim ulaganjima.

Investiciona komponenta upitnika tiče se ličnih tema, kao što su vaša tolerancija i spremnost na rizik. Razumevanje vaše tolerancije na rizik pomaže savetniku da vam predloži kako da optimalno uložite novac shodno vašim potrebama. Na ovom stepenu saradnje stavićete do znanja vašem savetniku i kakve su vaše sklonosti po pitanju investiranja.

Inicijalna procena može da sadrži i pregled ostalih tema finansijskog upravljanja, kao što su životno i neživotno osiguranje. Savetnik mora biti svestan vašeg trenutnog plana za imovinu, kao i ostali profesionalci iz vašeg okruženja (npr. knjigovođe i advokati). Kada vi i vaš savetnik definišete vašu trenutnu finansijsku poziciju i buduće projekcije, spremni ste da zajedno radite na planu za ostvarivanje vaših životnih i finansijskih ciljeva.

Kreiranje finansijskog plana

Finansijski savetnik objedinjuje sve prethodno navedene informacije u razumljiv finansijski plan koji će služiti kao mapa za vašu finansijsku budućnost. Počinje kratkim pregledom najvažnijih činjenica iz vašeg inicijalnog upitnika i sumira vašu trenutnu finansijsku situaciju, uključujući obračun „neto vrednosti“ i određivanje toka gotovine. Finansijski plan takođe rekapitulira ciljeve o kojima ste razgovarali sa savetnikom.

Analiza ovog dokumenta pružiće više informacija o nekoliko tema, kao što su vaš nivo tolerancije na rizik, detalji planiranja u vezi sa imovinom, planom za penziju i ostalim relevantnim sadašnjim i budućim finansijskim pitanjima.

Na osnovu vaše očekivane neto vrednosti i budućih primanja, plan će napraviti simulacije potencijalnih najgorih i najboljih scenarija za školovanje dece, kupovine nekretnina i dodatnu penziju. Takođe, ukoliko ste u braku ili u dugoročnom partnerstvu, plan će uzeti u obzir i finansijske scenarije za partnera.

Nakon što verifikujete plan sa savetnikom i korigujete ga ukoliko je potrebno, spremni ste za akciju.

Akcioni koraci finansijskog plana

Finansijski savetnik nije samo neko ko pomaže oko investiranja, već vam njegovi saveti mogu značiti i u ostalim aspektima vašeg finansijskog života. Naime, rad sa finansijskim savetnikom ne mora podrazumevati da će on upravljati vašim finansijskim portfoliom ili da će se savetovanje svoditi isključivo na mogućnosti investiranja.

Za većinu ljudi investicioni savet je osnovni razlog za rad sa finansijskim savetnikom. Ako odaberete ovaj put, evo šta možete da očekujete.

Savetnik će predložiti raspodelu sredstava koja odgovara vašim godinama i toleranciji prema riziku (periodu tokom kojeg vam novac neće biti potreban). Zapravo finansijski savetnik će vam pomoći da ostvarite vaš investicioni cilj i najbolje sagledate vaš lični horizont kao ulagača. Osobe koje nisu sklone riziku svoja sredstva će investirati u državne obveznice i investicione jedinice keš fondova, dok osobe koje su sklonije riziku koristiće benefit ulaganja u akcije najvećih svetskih kompanija, samostalno ili kroz otvorene investicione fondove sa javnom ponudom. Raspodela vaših sredstava biće prilagođena vašim godinama sa posebnim osvrtom na to koliko još godina imate do penzije.

5 osnovnih razloga zašto vam treba finansijski savetnik

Svako od vas može da sarađuje sa finansijskim savetnikom, u bilo kom životnom dobu ili periodu života. Nije neophodno da imate veliku vrednost imovine ili puno novca; potrebno je samo da pronađete savetnika koji vam odgovara i razume vašu situaciju.

Odluka da se angažuje profesionalna pomoć u vezi sa novcem je veoma lična, ali svaki trenutak kada se osećate preplavljeni, zbunjeni, pod stresom ili uplašeni zbog svoje finansijske situacije, može biti pravi trenutak da potražite finansijskog savetnika.

Ispravno je da potražite savetnika i kada se osećate finansijski sigurno, ali želite da vas neko uveri da ste na pravom putu. Savetnik može predložiti moguća poboljšanja vašeg finansijskog plana koja vam mogu pomoći da postignete ciljeve na efikasniji i brži način.

Takođe, ako nemate vremena ili strpljenja da upravljate svojim finansijama, to je takođe dobar razlog da angažujete finansijskog savetnika.

1. Do sada niste investirali ili ne znate kako to da učinite

S obzirom na to da živimo u svetu inflacije, sav novac koji čuvate u gotovini ili na računima sa niskom kamatom gubi vrednost iz dana u dan. Investiranje je dobar način da učinite da vaš novac raste. Ukoliko nemate izuzetno visoka primanja, investiranje predstavlja jedan od najboljih načina da zaradite dovoljno novca za ostvarenje vaših ciljeva.

2. Investirate, ali ne zarađujete

Čak i najbolji investitori gube profit kada berze padaju ili kada donose odluke za koje se pokaže da nisu dale željeni rezultat. Generalno, investiranje bi trebalo da značajno uveća vaš kapital. Ukoliko to nije slučaj, angažovanje finansijskog savetnika može vam ukazati gde grešite i kako da odaberete pravu investiciju.

3. Nemate osiguranje

Ukoliko niste adekvatno osigurani (ili ako niste sigurni koje osiguranje vam je optimalno), finansijski savetnik vam može pomoći i u tome. Finansijski savetnik koji radi na proviziju pre vam može ponuditi manje pristrasno rešenje od agenata prodaje iz određene finansijske institucije (npr. osiguravajuće kuće). Agenti prodaje često menjaju svoj posao ili poslodavca, dok finansijski savetnici su uvek tu za vas.

4. Finansijski savetnici i investicije

Važno za vas, kao klijenta, jeste da razumete šta vam savetnik preporučuje i zbog čega. Ne treba slepo da pratite preporuke savetnika; vaš novac je u pitanju i treba da razumete i donesete odluku kako će biti raspodeljen. Pitajte vašeg savetnika zašto predlaže ulaganje u određene finansijske institucije i sredstva i da li prima proviziju za prodaju istih.

Kako pomoći nekome da ostvari svoj investicioni cilj?

Nepredvidiv je najbolji trenutak za investiranje, stoga treba školski postaviti investicioni horizont i predlog je da se prate sledeće smernice:

 • ulaganje u keš fond – ukoliko vam je novac potreban u roku od nekoliko meseci do dve godine;
 • ulaganje u balansirani fond – ukoliko vam je novac potreban za 5-7 godina i
 • ulaganje u akcijski fond – ukoliko vam je novac potreban za 10 ili više godina.

Na primer, zamislimo pedesetpetogodišnju osobu koja je već prikupila dovoljno neto sredstava za život u trećem životnom dobu i koja je prvenstveno zainteresovana za očuvanje kapitala. Ona se može opredeliti na konzervativnu investiciju sredstava od npr.:

 • 25% u kupovinu investicionih jedinica balansiranog fonda i
 • 75% u kupovinu investicionih jedinica keš fonda.

S druge strane, četrdesetogodišnja osoba sa manjim sredstvima, željom da više zaradi i spremnošću da preuzme rizik, opredeliće se npr. za sledeću raspodelu sredstava:

 • 75% u kupovinu investicionih jedinica akcijskog fonda,
 • 20% u kupovinu investicionih jedinica balansiranog fonda i
 • 5% u kupovinu investicionih jedinica keš fonda.

Istorija pokazuje da će investiranje u akcijski fond na 10 godina dati veću zaradu. Ukoliko pravilno odaberete novac koji nećete koristiti u narednih 10 godina – treba da iskoristite benefit ulaganja u otvorene investicione fondove sa javnom ponudom (UCITS fondove rasta vrednosti imovine). Treba naglasiti da skorija prošlost ne govori puno o stanju na tržištu kapitala. Trebalo bi da imate svoj lični finansijski plan i da školski postavite investicioni horizont zajedno sa svojim savetnikom.

5. Redovan finansijski monitoring

Nakon postavljanja vašeg investicionog horizonta i kreiranja finansijskog plana, dobijaćete redovne izveštaje od vašeg savetnika u vezi sa aktuelnim kretanjima na tržištu. Savetnik će takođe organizovati redovne sastanke kako bi sagledavao vaše ciljeve i napredak i kako bi odgovorio na sva dodatna pitanja koja možete imati. Organizacija sastanaka na daljinu, preko telefona ili video chat-a može da pomogne da se ti sastanci odigravaju češće.

Pored redovnih sastanaka, važno je i da se konsultujete sa svojim finansijskim savetnikom kada doživite značajnu promenu u životu, a koja može uticati na vašu finansijsku sliku, kao što su brak ili razvod, rođenje deteta, kupovina ili prodaja nekretnine, promena posla ili unapređenje.

Karakteristike finansijskog savetnika

Pomažu vam da ispunite svoje ciljeve – finansijski savetnici vam mogu pomoći u investiranju i postizanju dugoročnih ciljeva na različite načina.

Stručnost – finansijski savetnici znaju mnogo više o investiranju i upravljanju novcem od većine ljudi. Mogu vas usmeriti ka boljim izborima u odnosu na one koje biste napravili sami.

Odgovornost – finansijski savetnici vam pomažu da ostanete na pravom putu tako što će vas odgovoriti od donošenja odluka u vezi sa novcem baziranih na emocijama. Na primer, kupovina akcija ili investicionih jedinica fonda kada tržište raste ogromnom brzinom ili prodaja celokupnog portfolija kada tržišta padaju.

Savet – finansijski savetnici mogu da daju predloge najboljih strategija za unapređenje vaših finansija. Ovo podrazumeva savete u vezi sa tim koje investicije odabrati i koju vrstu osiguranja kupiti.

Razvoj – finansijski savetnik vam može pomoći da prilagodite svoj finansijski plan tako da uvek odgovara vašoj trenutnoj situaciji i životnim okolnostima.

Akcija – većina ljudi nije preduzimljiva u vezi sa upravljanjem svojim finansijama, jer su previše zauzeti ili suviše nesigurni. Raditi sa finansijskim savetnikom znači da neko drugi može da se bavi onim za šta vi nemate vremena i da se stara o tome da je vaš novac raspoređen na najbolji mogući način.

Nemaju svi finansijski savetnici dovoljno iskustva niti će vam ponuditi isti nivo usluge. Zbog toga, kada birate savetnika, procenite da li taj savetnik može da ispuni vaše potrebe. Proverite da li je poznat u svom okruženju, da li je za preporuku i budite sigurni da se razumete.

Nadamo se da vam je tekst koristio i otklonio nedoumice u vezi sa odabirom finansijskog savetnika. Ako ste u situaciji da razmišljate o investiranju ili kreiranju nekog od fondova, kontaktirajte nas za besplatnu konsultaciju još danas!