Aleksandar Stanojević

Aleksandar Stanojević

Aleksandar Stanojević rođen je 09.08.1974. godine u Zrenjaninu. Diplomirao je na Ekonomskom Fakultetu u Banja Luci – odsek finansije, bankarstvo i osiguranje.

Poseduje licencu ovlašćenog zastupnika u osiguranju od 2007. godine izdatu od strane Narodne banke Srbije. Od 2015. godine je zaposlen kao zastupnik u osiguranju u akcionarskom društvu za zastupanje u osiguranju WVP AD Novi Sad, gde je značajno doprineo unapređenju rada i uspešnosti kompanije u celini.

U toku svoje karijere pohađao je brojne specijalizovane obuke i seminare iz oblasti rukovođenja, delatnosti osiguranja, veština komunikacije i retorike u organizaciji WVP grupe. Član je nadzornog odbora WVP Fund Manegementa.

Broj Rešenja Komisije o davanju saglasnosti na imenovanje članova uprave: 2/5-104-3602/4-19 od 23.01.2020. godine.

Licencu Narodne banke za obavljanje poslova posredovanja i zastupanja u osiguranju, čime se stiče zvanje ovlašćenog posrednika i ovlašćenog zastupnika u osiguranju možete pogledati ovde.

\